Mengenai Bursa Bumi Baru


Mengenai Bursa Bumi Baru

Ekonomi – yang di ilhami daripada prinsip Yunani oikonomia atau pentadbiran rumah-tangga – memberi erti kata pengendalian sesuatu sistem yang menunjulkan pengenalian, penggunaan, ketumbuhan, pengeluaran, pengagihan, ketuanan, pengambilan dan penukaran barangan, perkhidmatan, dan pengalaman-penglaman oleh sesuatu kumpulan atau masyarakat. Salah satu prinsip asas Bumi Baru ialah pengikhtirafan bahawa setiap ahli individu dalam masyarakat bermenfaat dari kesedaran daripada penukaran nilai antara sesama mereka dan justeru itu penukaran nilai ini dapat di sematkan kepada berbanyak kesyukuran dan khidmat. Dengan sedar menyanjungi pelbagaian nikmat dari alam-alam yang nyata dan halus, Bumi Baru mengikhtiraf peluang-peluang yang timbul apabila penukaran nilai mengalir – “currency” dalam erti kata arus – adalah “sentient” (sedar bernyawa) dan menyanjungi dengan penuh perihatin akan semua ahli-ahli yang mengambil bahagian di dalam sesuatu eco-sistem termasuk eco-sistem itu sendiri.

Kekayaan di dalam Bumi Baru ini dibezakan dengan kemudahan, dimana ahli-ahli dan masyarakat nya, boleh dicapai dengan sepenuhnya dan menukar nilai dengan cara yang tidak menyukarkan diri-diri mereka dan kepada eco-sistem. Penerimaan hakikat bahawa kelumayan menampilkan perbezaan, murah hati, dan ketuanan, pilihan kita ialah untuk memudahkan dan menyanjung pengaliran dan penyebaran nilai diantara “network” agak berlainan daripada yang mengerat untuk mengkukuhkan ilusi ketakutan yang membawa ke arah sorok-menyorok dan tidak tenteram. Kuasa ekonomi, yang pada suatu ketika telah disamakan dengan penindihan, dituntut balik memandangkan betapa senang nya nilai penukaran tenaga dapat mengalir ke seluruhan eko-sistem dalam satu-satu kadar masa. Lagi banyak penukaran nilai mengalir diantara pemain-pemain di dalam sistem itu, semakin bertambah lah kuasa ekonomi.

Dengan mengilhami, dan menghormati akan kelumayan semula jadi di sekitar kita, kita memahami bahawa sistem-sistem ekonomi perlu berupa “sentient” (bernyawa dan sedar), terukur, dan memadai. Adalah wajib bahawa nilai dibezakan mendalam oleh pihak-pihak yang menjalankan penukaran dan mestilah teliti akan apa yang dihulur dengan apa yang diterima. Nilai tidak boleh dikenakan dengan “fiat” (mata wang palsu) dan tidak boleh dalam apa bentuk pun menjadi ejen peminjaman atau penindihan. Pengaliran nilai di dalm sistem mesti di ukur dengan kaedah jumlah pengambil-pengambil bahagian yang terlibat bersamaan dengan penghasilan mereka. Ketumbuhan yang tidak berpada-pada (bentuk suatu penyakit yang melarat) dan perlimpahan hayalan (bentuk ego) diketepikan untuk lebih memilih kepada penukaran-penukaran oleh dan diantara pemain-pemain yang waras berkongsi bersendapatan dan mengatur kefahaman-kefahaman nilai yang telah disampaikan dalam bentuk yang amat nyata. Unit nilai diselaraskan dengan cara bentuk nilai yang dipertukarkan. Seberapa selalu yang boleh, penggunaan yang tinggi atas sumber-sumber yang telah dipandukan adalah yang amat dinilaii apabila tiada penukaran menggunakan “surrogate” [benda gantian (nilai yang disimpan sementara dalam bentuk mata wang)] diperlukan. Pendek kata, pemain-pemain yang sedar dan bergaul dengan cara bebas sesama mereka adalah terlepas dari satu benda sistem-sistem kewangan yang terdahulu, yang berasaskan hutang dan ketumbuhan melarat melalui perahan.

Mengenali dan menerima hakikatnya akan pemindahan ke arah pembaharuan ekonomi seluruh dunia secara pengalaman yang berfasa-fasa oleh “sovereign beings” (lembaga-lembaga yang berdaulat) bergerak dari yang dahulu ke yang baru, Bumi Baru mempersembahkan Bursa Bumi Baru. Bursa Bumi Baru ini ialah suatu peralihan, pemangkin pilihan lain untuk bursa tukar-ganti yang tulus dimana:

  1. Membolehkan pelaburan besar dan kecil dijadikan pembangun dan pemulaan untuk Bumi Baru dan memasukkannya kedalam program-program dan pemulaan-pemulaan yang lain supaya berbadan dengan etika Bumi Baru, tanpa bergantung ke atas kehendak-kehendak perbankan yang berasaskan hutang.

  2. Membolehkan pelaburan-pelaburan itu di jalankan di mana-mana sahaja di dunia agar menemui segala keperluan untuk mencapai pelbagai pembanggunan dan pemulaan

  3. Mengadakan suatu tabung untuk sumber-sumber tangible yang berkemampuan memberi sandaran kepada perekaan Bumi Baru

  4. Membolehkan semua orang menggunakan wang lama untuk membeli rumah Bumi Baru (dan barang-barang lain) bernilaikan dan dijualkan dalam Wang Dunia Baru

  5. Meluangkan suatu sistem kewangan – kredit sesama ‘memori transeksi’, untuk di pergunakan diantara masyarakat global Dunia Baru, membolehkan masyarakat-masyarakat dan mereka-mereka yang mengambil bahagian dalam projek-projek membuat penukaran sesama mereka di seluruh planet.

  6. Meluangkan pembayaran tanpa hutang dan sistem wang untuk manusia sejagat mengadakan perlindungan kebebasan manusia, kebebasan dan hak persendirian melalui bursa bebas untuk semua orang di dunia, melayani seandaian pemindahan kepada sistem kredit sesama.

Mereka-mereka yang meluaskan tenaga mereka ke arah berkhidmat dalam apa-apa aspek Bursa Bumi Baru, melakukannya dari sudut perkhidmatan. Perlantikan mereka berkemungkinan mereka menerima upahan berbentuk Pemberian-pemberian Bumi Baru, dengan pendapatan yang tulus.

.

Translated from About The New Earth Exchange

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.